Tel.samtal 20 okt em

Sa att Georapporten verkade ofullständig, vi diskuterade.

Det kan vara så att Mitta endast mäter och inte gör utvädering.

Ev. missförstånd om omfattning

Till detta kan man anlita en konstruktör.

Skickade Mitta rapporten till honom.

Tel.samtal 21okt. kl. 09.30

Har läst rapporten och där kan man nog utläsa att Mitta endast gör mätning och inte utvärdering. En konstruktörsinsats i projektet kostar 100tkr (i runda slängar).

En möjlig lösning är att höra med Häv o Gräv om de har möjlighet att kolla om pålning krävs. Jet ringer