hemsida90

SeniorNet Norrköping

För seniorer - av seniorer

Lust att lära!

Vår ambition är att ge seniorer (55+) kunskap om hur
den digitala (datoriserade) världen påverkar vår vardag,
genom att hålla anpassade kurser och föreläsningar.

AKTUELLT

Februari 2021 flyttar vi till nya ändmålsenliga lokaler

på Hemgården - Saltängsgatan 7 602 22 Norköping


Vi planerar f.n. verksamheten för våren 2021

i våra nya lokaler och återkommer

under januari med mer detaljer