Värdar/Support:  Måndag - Onsdag FM.  Se kursöversikt för torsdag och fredag
Vecka 38 39 40 41 42 43 44
Måndag fm V Marianne Carlsson Kister Andersson Voula Andersson. Birgit Bjärbo Krister Andersson.  Anna Karlsson Marianne Carlsson. Voula Andersson Krister Andersson. Birgit Bjärbo Voula Andersson.  Anna Karlsson Krister Andersson.  Marianne Carlsson
S   Eine Wallberg Eine Wallberg Eine Wallberg Eine Wallberg Bengt Liljestrand Bengt Liljestrand
Måndag em K     MS Excel                        MS Office (L) MS Excel MS Excel.                      MS Office (L) MS Excel.                      MS Office (L) MS Excel
Tisdag fm V Kerstin Isaksen   Inger Gustavsson Kerstin Isaksen.   Christina Södling Kerstin Isaksen    Inger Gustafsson Kerstin Isaksen.   Christina Södling Kerstin Isaksen.   Inger Gustavsson Christina Södling.   Inger Gustafsson Kerstin Isaksen.   Inger Gustafsson
S Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor
Tisdag em K Dator PC - forts        Samsung Smartph (L) Dator PC - forts.  Samsung Smartph (L) Dator PC - forts Dator PC - forts MS PowerPoint (L) MS PowerPoint (L) MS PowerPoint (L)
Onsdag fm V Per-Olov Engstrand. Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand. Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.  Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.  Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.  Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.  Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.  Nils Abrahamsson
S Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson
Onsdag fm/em K     Bild, molnlagring/Mac   Bildredigering Mac Dator PC - grund Dator PC - grund.  Bildspel/Fotobok Mac (L)
Vecka 45 46 47 48 49 50
Måndag fm V Birgit Bjärbo.  Susanne Lönnqvist Krister Andersson.  Anna Karlsson Voula Andersson.   Marianne Carlsson Birgit Bjärbo      Krister Andersson Marianne Carlsson.   Susanne Lönnqvist Krister Andersson.   Anna Karlsson
S Eine Wallberg Eine Wallberg     Bengt Liljestrand Bengt Liljestrand
Måndag em K Apple Mac - grund (L) MS Office                 Apple Mac - grund (L) MS Office                    Apple Mac - grund (L) MS Office                 Apple Mac - grund (L) Apple Mac - grund (L)  
Tisdag fm V Christina Södling.  Inger Gustafsson Christina Södling.  Inger Gustafsson Kerstin Isaksen.  Christina Södling Kerstin Isaksen.   Inger Gustafsson Christina Södling.   Inger Gustafsson Kerstin Isaksen.   Inger Gustafsson
S Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor Owe Svensson Kenneth Fluor
Tisdag em K Dator PC - forts.  Dator PC - forts Dator PC - forts.    Samsung Smartph (L) Dator PC - forts   Samsung Smartph (L) Dator PC - forts.  Samsung Smartph (L)  
Onsdag fm V Per-Ol0v Engstrand.  Nils Abrahamsson Per-Ol0v Engstrand.  Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.   Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.    Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.   Nils Abrahamsson Per-Olov Engstrand.   Nils Abrahamsson
S Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson Göran Abrahamsson  
Onsdag fm/em K Dator PC - grund. Bildspel/Fotobok Mac (L) Dator PC - grund Dator PC - grund