Tel.samtal Johan Eriksson Mitta AB 0706891553 13sept. 16.30

Geoapporten börjar bli klar. Behövs nog ingen pålning. Fast lera. Bra om huset grävs ner (jordmassa försvinner). Han har fått
pdf-fil och ringer onsdag fm

Tel.samtal Johan Eriksson Mitta AB 0706891553 17sept. 09.30

Skickat rapport.

Med pålning inga problem att bygga.

Utan pålning måste husets vikt beräknas och hänsyn tas till hur mycket urgräv respektive ifyllnad som görs. Det är ju beroende på var huset placeras. Men det behöver inte vara nödvändigt. Pålning sker normalt i de fyra hörnen + vid stora fönster(?).
Kostar c:a 15 - 35 tkr

Johan kan komma förbi Fiskartorpet 11/10

Mail och tel.samtal Johan Eriksson 11/10 09.00


Johan är förhindrad att komma. Vi hörs i slutet av veckan för att bestämma nytt datum. Vi har meddelat att mötet ställs in till

Häv o Gräv,Arne och Cecilia

Tel med Axel 18/10 em

Axel pratar med Johan om förslag på 2 möjliga mötesdagar.

Tel.samtal Johan Eriksson 22/9 12.30


Meddelade honom om tyngden av timmerhuset,

Själva stommen: 14-15 ton Övrigt 9-10 ton.

Dessa vikter verkar inte vara orimliga.

Tycker att pålning är ett bra altenativ. Även om själva kostnaden är stor så erhålls så många andra fördelar, när det gäller utgrävning etc.


Noteringen om ”befintligt hus” i raapporten kan jag strykas.

Jag får skicka rapporten till Häv&Gräv.


Vi träffas måndagen den 11 okt. på em.

Det är helt OK att (ev) byggare kommer med.

Tel.samtal. Emil (arkiekt) 20 okt em

Sa att Georapporten verkade ofullständig, vi diskuterade.

Det kan vara så att Mitta endast mäter och inte gör utvädering.

Ev. missförstånd om omfattning

Till detta kan man anlita en konstruktör.

Skickade Mitta rapporten till honom.

Tel.samtal Emil (arkitekt) 21okt. kl. 09.30

Har läst rapporten och där kan man nog utläsa att Mitta endast gör mätning och inte utvärdering. En konstruktörsinsats i projektet kostar 100tkr (i runda slängar).

En möjlig lösning är att höra med Häv o Gräv om de har möjlighet att kolla om pålning krävs. Jet ringer

I slutet av oktober framkom (efter snack med Emil) att det geotekniska enbart innebär mätning,

ej fastställande om pålning behövs eller inte. Det måste en anlitad konstruktör göra.


Pratat me Häv&Gräv (Kalle) som säger att de kan kolla om pålning är nödvändigt

Tel.samtal Johan Eriksson 5/11-21 kl 09 (0706891553)

Är intresserad av att komma till Fiskartorpet, efter Kalle varit där.

Rekommenterar konstruktör Niklas Ansgård i Norrköping.

Pålning sker ner till berg.