• Beräkna husvikt
 • Golv
 • Innertak
 • Målning ytterväggar
 • Grästak (gräs/Sedum)
 • El
 • Vatten
 • Värmeenergi (Luftvärmepump)/golvvärme
 • Terass
 • Grund: Betongplatta/Sula
 • Pålning

22 sept 07.59

22 sept 

Tel.samtal Fredrik på TGs Rör 15/11??

Kom ihåg mitt mail

Hans pappa skulle göra en kostnadsuppskattning.

Fredrik ska påminna honom.

Tel.  Robin på Takspecialisten Norrköping 18/11 kl. C:a 13.45.     0704496304

Är intresserad att hjälpa till med grästak.

Jag återkommer.

Tel.samtal Mikael 20 sept kl 09.50

M. återkommer med viktuppgifter på själva huset i em och ger förslag till möte nästa vecka

Besök hos Lindalen Trä 30/9 kl. 13.00

 • Genomgång av underlag;
 • Furugolv
 • Golvvärme med luft/vatten värmepump.(rumsindividuell)
 • TG-El o TG - VVS rekommenderas
 • Kan fixa Altan (pålar> 1 m bygglovspliktiga)
 • Måla huset (Cecilia) med tjärolja kan göras på plats när stommen är rest

Tel. Per Andersson TG El AB2021-10-01 kl 11.30

El för 125 kvm c:a 150tkr inklusive viss styrning.

Erhållit bekrivning och ska prata med TGs vvs-avd.

Mail  Mikael 22 sept 07.59

Hej timmerstommen väger ca 14-15 ton.

Sedan tror jag ,sen kan man uppskatta resterande material till 9-10 ton.

Tel.samtal Mikael okt.

Ytterväggar 30 cm

Innerväggar 10 cm

Tel.samtal Fredrik på TGs Rör 26/10 kl. 12.20

19/11.em Besökta Eldabutiken Norrköping.

Den inlagda kaminen (Nordpeis) med fönster både fram och åt sidorna är en bra lösning, Kostnad c:a 70 tkr

Storstenen ska gå rakt upp och genom (gräs)taket (inget problem). Skorstenen ska sluta >= 1m ovanför grästaket.

Skorstenen genom vägg och med utvändig skorsten är ingen bra lösning.

Tel. Micke TG´s rör 23/11 -21

Vi önskar offert även på golvvärme

Hoppas få iväg offert på fredag

Vi diskuterade om hur rör och golvvärme förläggs.

Jag skickar https://jetcon.se/fiskartorpet211018.pdf där nu även golvvärme visas

Micke Lindalen tel 23/11 kl 09.00

VVS o golvvärme läggs i bottenplattan.

Ovanför läggs betong och isolering.

Själva golvet görs med parkett

Häv o gräv samt TGs rör vet hur detta funkar

Tel. Micke TG´s rör (Ludde 0702-390359 6/12-21.  kl. 11

Har offert klar, skickar offert på e-mail.

Mail från TG´s rör  6/12-21.  kl. 11.0

Har offert klar, skickar offert på e-mail.

Besök Micke på Lindalen 15/12-21 kl 13.00

Genomgång av senaste underlag.

Skjutparti kräver limbalksstöd. Detta samt takbjälkar(?) behöver kostruktionsunderlag:

Byggstatik Motala (Mattias Karlsson) kan detta.

Ventilation: Stefan Rüdow (070-3493344) kan detta.

Han kan även vara kontrollansvarig för bygget (krävs för bygglov).

Det krävs en värmebehovsberäkning. Stefan R. vet vem som kan göra den.

Takbjälkar Kerto 400x45

Golv - Furugolv

Våtutrymme, Micke tar in offert (tvätt och vc)

Inneväggar timmer 5x20 för längsgående vägg (bärande) samt för tvärvägg närmast Fiskartorpet, resten regelväggar.

Veranda med stålbalkar som bärande (ingen bra idé enligt Kalle på Häv o Gräv).

Micke tar fram en offert efter nyår, med ett antal olika altenativ på dörrar och fönster.

Speciellt för skjutpartiet som är jättedyrt (med det UV-värde som krävs) .

Offerten innefattar även golv (furu) samt veranda.

Tel. Stefan Rüdow 16/12-21 kl. 09.30

Ventilation: Luft/Vattenvärmepump med golvvärme är bra. Sysemet innehåller cirkulation.

Dörrar till våtutrymmen med spalt nertill.

Fönster bör ha spaltventil.

Ventilationsrör i taket.

Vet en som gör enrgibehovsberäkning.

Interesserad av att vara kontrollansvarig. Har mycket kontakt med kommun. Har även pratat med Louise Lindroth. Uppdraget kosar 20 tk (16 + moms) 

mail 16/12

Möte med Stefan Rüdow 20/12 kl. 14.30


Tillgänglighet, se bygglovalliansen2012

Tänk på dubbla dräneringar

Markplaneringsritning, lägg ij fler höjdvärden

Dörr till tvättrum 0,9m

Avstånd spis vattenho 0,8

Smala av hallen till 1,8m

Bygglovsunderlag; ritningar jag gjort.

Fasadritning; visa fasad + mark (befintlig och ny) ända ut till tomtgräns (TG)


Arbetsgång;

Lämna in bygglovsansökan

Byggsamråd

Kommun

Jet

Kontrollansvarig


Grundritning , grund i sektion samt armering (kolla med H&G)

Energiberäkning (Stefan vet vem som kan)

Konstruktionsritningar (Takstolar, skjutparti (Byggservice i Motala enligt Micke på Lind.)

Förslag till kontrollplan


Startbesked


Ventilation spaltventiler i våtutrymmen + köksfönstret.  


Arbetsmiljöansvarig

Bryta jobb

Skatt

Inloggning på arbetsplats 8upp till 20’ i böter)

Vid totalentreprenad tar denna ansvaret.

Äe det flera entreprenörer får vi ta ansvaret.


Stefan intresserad av att vara kontrollansvarig.

20000 inkl moms

Annat arbete 800/tim + moms

Tel.samtal Lennie Forså Fastighetsteknik Norrköping 4/1 2022,kl 14.15


Berättade vilket hus vi planerar.

Han sade direkt Frånluftsfläkt (Nibe 750)

Ingår i 80% av nyproduktion av villor.

Kräver Freshventiler alla (?) rum. Borras genom vägg. (Fönsterventiler behövs ej).

EX. För ett sovrum för två personer behövs 2 ventiler

Ventilation från våtutrymmen och kök.Även klädkammare brukar ventileras.

Dörrarna ska ha luftspalt


Offerten från TG innehåller Nibe 730).

Besök Ludde TG´s rör 10/1 - 22 kl. 13.00


Frånluftspump med Freshventiler.

Frånluftskanal - mot ytterdörren.  Inte direkt över spisen, kanske räcker på väggen.

VVS duschblandare och toastolar ingår. Övriga bandare kom han inte ihåg om de ingick.

Hydrofor kvar i boden. Isolera slang + bygg in hydroforen med värme.

Gräv från boden till huset.

Placera golvvärmecntral i förrådet (tar plats och behöver intevara placerad i tvättrummet.)

Lägsta temp = 10 gr.

Golvvärmen byggs in i isoleringen. Tar ett dygn att värma upp.


Tycker man ska ha vanliga lampkontakter, ej trådlös.

Tel.samtal Daniel Sochor 18/1 -22 kl. 15

Taxeringsvärde nytt hus 2,4 mkr. Totalt 1,377 + 2,4 = 3,777.

Fastighetsvärde 6 - 6,5 mkr.

8/2 - 22

8/2 - 22

Tel.samtal Mikael 8/2 -22

Parkettoolv c:a 350 kr/kvm, ska räkna på det.

Vi väntar så länge med verandan. Kalles ide med fästjärn i botttenplattan verkar bra.

Tel Micke Lindalens Trä 14/2

Disk. kring Offert från 220208


Skiva/målning/Tapet, ej timmerpanel

Överst Papper taket: Underlagsduk

Sovrum 1, fönstret för stort för att vara öppningsbart.

Ger pris på ekparkett och våtutrymme.

Tel.samtal Berland Tak AB Rikard 15/2 kl. 11Grästak; 

Sedum /Ängsmark från VegTech.

Sedum: 900kr/kvm, Ängsmark 1500kr/kvm


Tel.samtal VegTech Olivia Hjälmberg 15/2 kl 11.15

Ängsmark kommer starkt, väger 130 - 190 kg/kvm

Biologisk mångfald.

Sedum väger 50 kg/kvm


Tel.samtal Micke Lindalens Trä AB 15/2 kl 11.30

130kg kräver förstärkning av tak.

2022-02-15

220208-14

Tel Micke Lindalens Trä 17/2 - 22

Leverans när H&G är klar

Lindalens Trä - Mckes bror delägare, så om Micke nöir sjuk så fungerar det ändå

Besöka Fiskartorpet för att se att okända hinder finns.

Genealentreprenör = Nej, Alla räkningar går då genom denna.

Golv lite större än i offert - skala upp

Väggutformning och öppningsbart förnster regleras senare

Tänk på byggförsäkring (t.ex. om entreprenör går i konkurs)

Tänk på att huuset bör ses som fritidshus och inte som villa i bygglovshandling

Tel  Östgöta brandstod 17/2 - 22

Fiskartorpets försäkring ska utökas/kompletteras vid husets stomresning.

Läggning av bottenplatta får "försäkras "på" annat sätt. 

Tel.samtal 21/2  kl: 14

Stefan Rüdow. Villa, ej fritidshus.   Frånluft är bra. spaltventiler i förnster i st f freshventiler.

Kalle H&G. Priset gäller fortfarande

Micke Lindalen  Spaltventiler är bra (+ 300 kr/st), kanske ej räcker till, energiberäkning ger svar.


28/2-22

28/2-22

Madeleine FBB 1/3-22


Bra lösning är ett hus ”över röret” med hydropress.

Ta ut vattnet på frostfritt djup.

Träff Ludde och Rickard på TG´s 2/3-22


Gav dem el och vvs-ritningar att använda för att ta fram offerter.


VVS.

Hydropress i eget hus vid röret. (FBB - 2/3-22  Madeleine tycker lika)

Flytta frånluftspumpen till förrådet (eller eget hus över röret.

Krävs avloppsluftning

NIBE 730, obs! Lång leveranstid.


EL:

Genomgång av uttag. Rickard antecknade. Några fler bl.a ett extra i sovrummen.

Spolighten jämt fördelade över taket.

Elbilsuttag på stolpe. Säkra upp till 20A (ev. 25A under byggtiden)

(Tel med EON - behöver inte byta kabel upp till 25A)

Väggarmatur inkl vägguttag på altanen.

Tel.samtal Micke 15/3-22 kl 10.40


Limträbalk konstruktionsritning. Kollar med lev. Jag sa att jag pratat med Rüdow, som oxå kunde. Micke trodde att han då anlitade någon.

Byggtid c:a 3 mån.  2 veckor stomresning ,etc.

Kan börja efter semestern

Återkommer angående generalentreprenad. Hade ett par byggen samtidigt

Betalning i 5 omgångar, först förskott på virket, därefter i efterskott.


Tel.samtal Micke 15/3-22 på em.

Skjutparti = 500cm (550cm blir mkt dyrare).

Micke fixar konstruktionsritning på limträbalk.

Tidplan: 3 mån i 2 veckorsperioder

De kan börja efter semestern.

Betalning: Förskott för virket. Därefter 5 betalningar efter genomförda "moment"

 

Besök ELDA. 15/3-22 kl. 14.00

Braskamin Me Ceiling utan sidofönster. Ger mycket bra värme. Kräver ingen elinstallation.

Kan placeras i hörn med 80mm avstånd.

Halkskydd på taket.

Skorsten 1,2 m över grästaket.

Pris, monterat och klart, med glasskiva på golvet 90 tkr

Tel.samtal Rickard Berland 16/3-22 kl. 10-

Sedumtak kan läggas fram till oktober. Annars läggs tätskkiktet och Sedum läggs på våren.

Tel.samtal Kalle 17/3-22 kl. 10

OK med träff imorgon, han ringer efter 16 idag för tid.

OK med avloppsansökan til 6/4-22


Tel.samtal Ludde 17/3-22 em.

OK med frånluftspump mot yttervägg

OK med hydropress i huset, han hade föredragit i ett hus över röret.

Offert nästa vecka. Priset hamnar där vi sa.

Tel.samtal Madeleine på FBB 17/3-22 em.

OK med hydropress i huset. (kabel tillbaka till pumpstyrningen)

OK med hydropress i huset, han hade föredragit i ett hus över röret.

Tel.samtal Rickard TG el 17/3-22 em.

Offert nästa vecka. Priset 125-150 tkr

Besök Kalle H&G 18/3-22

 

 • Platta innanför fasad (lite mindre än huset)
  med Micke på Lindalen; -15 mm -> 30 mm totalt

 

 • Avluftning avlopp, skiljer detta sig från avluftning frånlufts?
  rita om, har eg. inte med värme/vent att göra

 

 • (Se exempel Nordanskog1.pdf)

 

 • Godkännande att släppa ut renat avloppsvatten i öppet dike vid skogskanten,
  krävs av Pelle och Lisa. OK 220318

 

 • Nedförsänkning runt plattan
  Ursparning under skjutparti

 

 • Ansökan om avloppsrening till 6/4-22 är OK

 

 • Minireningsverk, förslagsvis ”Mälaren”

 

 • Tidsåtgång för arbetet c:a 3 veckor, om möjligt klart före semestern

 

 • Betalning, av 720000kr, i sin helhet när jobbet är klart.

 

 • L-stödmur kanske inte längs hela övre sidan.
  Avstånd hu stödmur. 1,2m istf 0,7m

 

 • Fäste för altan = järn gjuts in betongen

 

 • Kall och varmvatten leds i olika skikt i plattan

 

 • Schaktmassor till Hackerstad

 

 • Husets vikt
  (tidigare samtal med Micke) Timmerstomme 14-15 ton, rest. mtrl  9-10 ton),
  Sedumtak 50kg/kvm

 

 • Förstärkning under bärande väggar?

20/3-22 kl. 14.40

Tel. Kalle 21/3-22 kl. 14.40

Konstruktionsritnng;

Kantband 30 cm runt om

Isolering 30cm

betong 10 cm (med armering)

Ska det vara "kantband under bärande vägg (fråga Micke Lind.)


Tel. Ludde TGs rör 21/3-22 kl. 10

Golvvärmeslingor ingen leveranstid


Tel. Kalle 21/3-22 kl. 20

Skickade situationsplan för avloppsansökan.

Avstånd till sjön 30 - 40 m, skall helst vara 50 m annars högre klass.

Kalle jobbar vidare med detta.


Tel.samtal Micke Lindalen 29/3-22 kl 12.30

Skivor i st för timmerpanel ger samma pris.

Parkett på betongen, Diff.plast och foam mellan (om inte foam ingår i parketten)

Kan komma till Fiskartorpet först nästa vecka.

Tittar på generalentreprenad.

Tel.samtal Ludde 29/3-22 kl 12.45

Golvvärme läggs på isoleringen , under armeringen.

Kall/varmvatten tas upp i vägg i våtutrymmen. Lämpligt även köket.

Tel.samtal Ludde 30/3-22 kl 12.45

Utanpåliggande rör i vc och tvättrum

Tel.samtal Micke 31/3-22 kl 12.36

Skickar info om ursparing i kantelement för skjutparti

Kollar öppningsbart fönster vid kök

Tel.samtal Kalle 31/3-22 kl 12.45

Kollar konstruktionsritning platta

Tel.samtal Rüdow  31/3-22 kl 16.57

Inga utanpåliggande rör! Rör i rör förläggs i plattan samt i väggarna.

Fördelningscentral under handfat(skommod) i tvättrum

Tel.samtal Ludde 31/3-22 kl 17.20

Meddelat om rör i rör, som de tänkt.

Vi kan ha utanpåliggande eller rör i röri vägg

Tel.samtal Kalle 4/4-22 kl 11.50

Offererat pris om 720 000 kr gäller oberoende av
val av minireningsverk (inkluderat med 120 000)

Tel.samtal Micke /Lindalen 2202-04-12kl.10

Räknar på 40 kvm altan

Mått på urspårning väntar vi med (T&G behöver det inte just nu)

Försäkringar;

Färdigställandeskydd kanske inte är nödvändigt, då entreprenörerna fakturerar då de är klara med jobbet. Går de i konkurs innan har de inte fått några pengar. 

Jet kommentar: Verkar som detta skydd inte krävs för fritidshus av byggnadsnämnden.

Försäkring för bygget har resp. Entreprenör, såväl för material som för arbete. Man ska se till att det finns inskrivet i kontraktet. Husförsäkring behövs inte under byggtiden.

Jet kommentar. Enligt Länsförsäkringar ska man ringa dem när plattan är klar.

Micke har svårt att vara generalentreprenör.

Det går att bygga sent på hösten. Stomme och tak måste vara på plats. 

Undelagspappen klarar vintern , 3 månaders garanti

Avlopp besiktning Johar Grundström (011-152432) på miljökontoret. 2202-04-12 kl. 13.30

Normal skyddsnivå >100m från strand

Jet återkommer med besked om normal eller hög standard (kräver annat minireningsverk än det i ansökan angivna (Graf Basic som kräver kemikalier och serviceavtal,)

Jorma kan godkänna bägge alternativen eller ett av dom.

Jorma meddelar Louise när ansökan godkänd.  Han anger Besiktning vartannat år.

Nodra kan ställa krav på möjlighet för slamsugningsbil att komma ner till Fiskartorpet.

Avloppsgodkännandet kostar drygt 8000kr.

12/4-22

12/4-22