Kyrkböcker från Å socken finns från 1793

Historia kring

Ring och Hackerstad