Program för digitala möten


I Zoom finns två olika typer av konton/användare;

  • Registrerad användare (Sign Up)
  • Inloggad användare (Sign In)


Se Konto/användare för registrering (Sign Up) respektive inloggning (Sign In)


Digitala möten leds av en mötesledare, med möjlighet att schemalägga, starta och leda ett möte.

Mötesledaren måste vara inloggad, vilket inte krävs för att "bara" deltaga.

För att bli inloggad användare krävs att man först registrerar sig.

Övriga mötesdeltagare bör vara registrerade användare.

Det går dock att deltaga utan att vara registrerad användare, se "Deltaga utan registrering"


Mötesledaren kan antingen schemalägga ett möte och bjuda in deltagare innan start, 

eller först (direkt) starta ett möte och därefter bjuda in deltagare.

Inbjudan skickas i bägge fall genom e-post till deltagarna, som accepterar genom att klicka på i e-posten angiven länk.


Användare som man ofta har kontakt med kan definieras som kontaktspersoner (Contacts) om de är inloggade,

vilket ger enklare hantering av möten (se avsnitt Visa)


När en deltagare accepterat erhållen inbjudan (vill deltaga) får mötesledaren ett svarsmeddelande och deltagaren

väntar på att placeras i mötets väntrum, vilket sker automatiskt när mötesledaren öppnar mötet.

Mötesledaren ser vilka som finns i väntrummet och ger var och en eller alla tillåtelse (Admit) att deltaga i mötet.


Mötet startas alltid av mötesledaren, även vid schemalagd start.


De olika stegen finns redovisade i lathundens olika avsnitt.


En viktig sak att tänka på är att ha en strategi för kursmötet, bl.a. hur man hanterar ljud och video så att det inte blir rörigt

Inloggad (Sign in)

Olika vyer möjliga

Dator

Mobil

Registrerad (Sign up) eller oregistrerad