kommun

Tel.samtal med kommun angående projektet 27 april kl. 15.45

De sade att jag skulle skicka e-post till bygglov@norrköping.se 

Tel.samtal med samhällsbyggnadskontoret 22 sept. kl 14.30.

Redogjorde för läget (intresserad av att återuppta ärendet) och angav handläggare samt diarienummer på detsamma. De lovade att någon skulle höra av sig till min tel. inom 48 timmar.

Uppringd av bygglovskontoret 23 sept kl 09.20

Efter diskussion kom vi fram till att det bästa vore om handledaren (Louise Lindroth) som handlade ansökan om strandskyddsdispens 2018 tar kontakt med mig för disk. om hur vi går vidare. De lovade att be Louise ta kontakt med mig.

Ringde Louise Lindroth direkt 20 okt på em.

Hon kom ihåg min tidigare ansökan (visste inte om jag eller hon skulle ringa)

Vi bestämde att jag skickar underlag så tittar hon på detta och återkommer.