22/9-21  13,32

20/9-21

20/9-21

Tel.samtal Kalle Moberg 29/9-21

Husgrund c:a 300, pålning c:a 200 (detta då pålning innebär att betongplattan måste förstärkas) Kommer till Fiskartorpet 11/10. Jet ringer på förmiddagen

Tel.samtal Kalle Moberg 11/!0 morgon Meddelade Kalle att mötet är inställt

Tel.samtal Kalle Moberg 21/10 kl. 10.30

Jag berättade vad Mitta levererat. Kalle sa att han kan kolla med en konstruktör om pålning behövs.Han är intresserad av

att komma till Fiskartorpet, återkommer om tid. Jag ringer om han inte hört av sig innan torsdag nästa vecka.

Tel Kalle 26/10. Kl. 13.15

VI hörs slutet vecka 44 (när vi kommer hem). Söndag 7/11 eller senare i veckan (45)I skulle kunna gå bra.

Tel Kalle 4/11. Kl. 09.15 Kalle kommer till Fiskartorpet söndag 7/11 kl. 10.30. Meddelat Arne och Cecilia.

Besök av Kalle 7/11. Kl. 11.00 på Fiskartorpet.

Genomgång av projektet. Vägen ner måste nog förstärkas.

Diskussion om en stödmur på uppsidan för att förhindra jorden att trycka mot huset (se underlag 21108...)

Kontrollerar med konstruktör om pålning verkligen behövs.

Återkommer om detta och med enkostnadsuppskattning.


Tel.samtal Kalle 19/11. Kl. 09.00 på Fiskartorpet.

Har ej börjat.Ska kontakta konstruktör direkt. Sms-ade senare och bad om mätprotokollet.

Jag mailade det och angav dessutom timmerhusets vikt 


Tel.samtal Kalle 22/11. Kl. 18.00 på Fiskartorpet.

Har gett mätprotokollet till konstruktör (Lennart Adestam).

Han vill ha en situationsplanför att vet avar huset ska stå.

Jag mailar till Kalle som vidaresänder till Lennart A.

Tel.samtal Lennart Adestam 29/11-21 kl. 12.45

Anser att vanlig grundläggning är tillräcklig.

Lite svårt att se var mätpunkterna finns i förhållande till husets placering.

Trots detta anser LA att jordens bärighet är tillräcklig.

Beträffande altanen så bör utfyllnng under denna inte ske, utan i stället använda stöttor så att belastningen inte ökar på befintlig mark.

Stödmur ovanför huset är inte nödvändig, bygg en slänti stället


Tel.samtal Lennart Adestam 30/11-21.

Jag skickade igår en skiss på hur husets placering var vid mätningen och hur den är nu.

Denna skillnad påverkar inte bedömningen att normal grundsättning föreslås.

Erhållit offert 2/12-21från H&G,se https://jetcon.se/Offert.pdf

Efter samtal med Kalle - stödmur enligt hans offert bör användas

Tel.samtal Kalle 16712-21.

Tänkta stålbalkar för verandan är ingen bra idé. Fästjärn gjutes in i bottnplattan i stället.

Tel.samtal med Kalle i jan. Priset gäller längre än 30 dagar

Tel.samtal med Kalle 10/3-22 Priset gäller i minst en månad till

Tel.samtal med Kalle 10/3-22 kl.  10

Ansökan om avloppsrening, fixar de. Ber mig ringa vid 16.00 för se om vi kan träffas

Tel.samtal kl. 16.00 Hinner ej. Ringer mig i veckan om en träff.

Jag mailade honm 3 filer, tomtöversikt, avlopp och VVS.

Kalle frågade om jag önskade någon specifik typ av minireningsverk. De använde ofta Graf

Tel.samtal med Kalle 15/3-22 kl.  15.30 - svarade inte.

Pratade in ett meddelande om att kommunen önskar in en beviljad ansökan om avloppsanläggning innan 6/4-22.

Frågade om de 3 dokument jag skickade räcker som underlag för att göra denna ansökan.