husgrund

22/9-21  13,32

20/9-21

20/9-21

Tel.samtal Kalle Moberg 29/9-21

Husgrund c:a 300, pålning c:a 200
(detta då pålning innebär att betongplattan måste förstärkas)

Kommer till Fiskartorpet 11/10.

Jet ringer på förmiddagen

Tel.samtal Kalle Moberg 11/!0 morgon

Meddelat Kalle att mötet är inställt

Tel.samtal Kalle Moberg 21/10 kl. 10.30

Jag berättade vad Mitta levererat. Kalle sa att han kan kolla med en konstruktör om pålning behövs.

Han är intresserad av att att komma till Fiskartorpet, återkommer om tid. Jag ringer om han inte hört av sig innan torsdag nästa vecka.